Güncel Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Programı‘na katıldı

“2023 hedeflerimiz, ekonomi ve demokraside dünyanın en ileri ülkelerinden biri hâline gelme kararlılığımızdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Atatürk’ü Anma Programı’nda, katılımcılara hitap etti.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, “Vefatının 80. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle yad ediyorum.” ifadesini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal ile ahirete irtihal eden tüm gazi ve şehitlere de minnettarlığını bildiren Erdoğan, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi ve refahının yükselmesi için emek verenlere şükranlarını sundu.

Yıl dönümlerinin anma yanında geçmişten bugüne kapsamlı muhasebeler yapma fırsatı da verdiğine işaret eden Erdoğan, pazar günü Paris’te Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yılı törenlerine katılacaklarını anımsattı.

Gazi’nin vefatının 80. yıl dönümünü geride bıraktıklarını belirten Erdoğan, bu süreçte Türkiye’nin yaşadıklarının göz önüne getirilmesi halinde ülkenin nereden nereye geldiğinin çok daha iyi görülebileceğini ifade etti.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Türkiye’nin paylaşılması girişimlerine şahit olunduğunu anımsatan Erdoğan, “Çanakkale’de, Kutül Amare’de ve daha nice cephelerde yüreğimiz ve bileğimizle savaşarak kazandığımız zaferlere rağmen ülkemizi böyle bir tehdidin altına girmekten kurtaramadık. Müstevlilere karşı önce şehir şehir, ardından topyekun bir kurtuluş mücadelesi başlattık.” dedi.

Mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından Türkiye’nin yeni devletiyle tarih sahnesindeki yerini aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“600 yıllık bir çınarın devrilip epeyce küçülmüş olsa da özü itibarıyla aynı mümbit coğrafya üzerinde taze bir fidanın boy vermesi bu bir süreçtir elbette sıkıntısız yaşanması mümkün değildi. Nitekim ülke ve millet olarak  bu sıkıntıları her alanda çektik. Doğrularıyla, yanlışlarıyla, eksikleriyle, fazlalarıyla bu dönemin tartışmasını milletimizin hafızası ve tarih yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Mesela Gazi Mustafa Kemal’in kendi iradesiyle başlattığı ama provokasyonlar yüzünden vazgeçmek zorunda kaldığı çok partili hayata geçiş denemesini vaktinde başarmış olsaydık acaba ülkemiz nereye giderdi? Mesela o dönemde kendi uçağımızı, otomobilimizi üretmiş, sanayimizi geliştirmiş, ihracatımızı büyütmüş olsaydık bugün nerede olurduk?

Mesela gençlerimizin zihinlerini formatlamaya çalışmak yerine onları medeniyetiyle barışık, özgür fertler halinde yetiştirecek bir eğitim sistemi kursaydık acaba nasıl bir gelişme gösterirdik? Bunun gibi pek çok soru zihinlerimizi meşgul ediyor olmakla birlikte önümüzdeki vakıa da ortadadır. Özellikle Gazi’nin vefatına yakın yıllardan başlayıp 1950’ye kadar süren tek parti istibdadı döneminde milletimizin değerlerinin, inancımızın, kültürümüzün ecdat mirasının nasıl hoyratça savrulduğunu gayet iyi biliyoruz.”

İkinci Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin duyulmaya başladığı dönemde zirveye çıkan tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları herkesin kendi çocukluğunda yakınlarından dinlediğini aktaran Erdoğan, “Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi.” dedi.

Kendilerinin o yılların zulümlerine bizzat yaşayanların ağzından şahit olduklarına değinen Erdoğan, “Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na girmemiştir ama savaşın tüm yükünü, sefaletini, sıkıntısını yaşamıştır. Osmanlı’nın son yılları ve İstiklal Harbi sırasında nesiller boyu süren seferberlik döneminin cefasını çeken Anadolu insanı yeni bir yükü daha sırtlanmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde ülkemizi yönetenler milletimizi sadece büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış, değerlerinin üzerinde kurduğu baskıyla da iyice bunaltmıştır.” diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı bitip de dünyada yeni bir demokrasi ve ekonomi düzeni kurulmaya başlandığında Türkiye’nin de birtakım adımları atmasının artık zorunlu hale geldiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata dönemin CHP yöneticilerinin iradesiyle geçtiğimizi iddia ederler. Oysa ki bu değişim iradi değil, mecburi bir değişimdir. Tek parti ekibi elinden gelse Türkiye’yi Alman Nazizmi, İtalyan Faşizmi veya Sovyet Sosyalizmi’nden birine sürükleyecek bir zihin yapısına sahiptir. Önce Nuri Demirağ’ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi sonra da Adnan Menderes ve arkadaşlarının öncülük ettiği Demokrat Parti, CHP’ye karşı milletimizin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. Çok partili hayata geçişten sonra yapılan 1946 seçimlerinde uygulanan, bakın gençler burası çok önemli, açık oy gizli tasnif. Oyu açık kullanacaksın ama tasnif gizli yapılacak ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda bir fikir vermeye herhalde yeterlidir. Dünyadaki eğilimler ve milletimizin iradesine sahip çıkma konusundaki kararlılığı gizli oy açık tasnif usulüne geçilmesiyle 1950 seçimlerinin adil bir şekilde sonuçlanmasını sağlamıştır.”

Bu seçimin sonucunda “Yeter söz milletindir” diyen Demokrat Parti’nin ezici bir çoğunlukla Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlendiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk milleti darbelere, cuntalara, vesayet güçlerinin türlü oyunlarına rağmen hep iradesine sahip çıkmış, sözün de kararın da kendisine ait olduğunu ortaya koymuştur.” dedi.

Milletin demokrasiye bağlılığının gücü gibi bir kesimin Türkiye’yi tek parti döneminin karanlık günlerine tekrar döndürme çabasının da o derece ısrarla devam ettiğini kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün hala tek parti dönemiyle adeta sembolleşmiş zulümlerden olan Türkçe ezanın, 18 yıl, 18 yıl, Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması işte bu özlemin, milletin değerlerine yönelik bitmek bilmeyen bu husumetin bir işaretidir. Ezanın, Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dediğimiz zaman onu sadece biz anlarız. Ama Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Nereye gidersen git ezan, ‘Allahuekber’ dendiği zaman Endonezya’da da ezan okunuyor diye anlarsın, Suud’a da gittiğin zaman anlarsın, Malezya’ya gittiğin zaman anlarsın. Ama Türkçe olduğu zaman anlayabilir misin? İşte şimdi bunu değiştirmek, bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımlarıdır.

Ben size daha başkasını söyleyeyim. Aşık Veysel’i kılığı, kıyafeti sebebiyle Ankara’nın merkezine almadılar. Bu örnekteki o kibirli yaklaşım daha sonra başörtüsü başta olmak üzere, pek çok konuda kendini göstermiştir. Niye? Aşık Veysel saf bir Anadolu insanı, bir aşık. Oradaki kıyafetiyle Ankara’ya gelmiş. Beğenmediler, Ankara’ya sokmak istemediler Aşık Veysel’i. Bu ülke bunları da yaşadı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini milletten üstün görenlerin, “göbeğini kaşıyan adam”, “bidon kafalı”, “dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir olamaz”, “makarnacı”, “kömürcü” diyerek, hala milli iradeyi aşağılamayı sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, “Bu milletin hepsinin de kim olursa olsun oyu birdir. Bunları aşağılayamazsın. Demokrasinin güzelliği de burada değil mi? Demokrasinin güzelliği burada. Ayırt etmek yok, ayrımcılık yok.” diye konuştu.

Demokrasiyi hazmedememiş bu kesimin her seçimin ardından ortalığı karıştırmaya, halkın sandığa yansıttığı iradeyi önemsiz hale getirmeye hep gayret ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Darbeyi, cuntayı, vesayeti yücelten yaklaşımları sergileyenlerin ideal örneğinin hep tek parti dönemi olması boşuna değildir. Tek parti zihniyeti ve darbeci kafa aynı madalyonun iki yüzü gibidir.” ifadesini kullandı.

Ülke siyasetinin en önemli sorununun, milletin değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle kavgalı anlayışın hala etkinliğini devam ettirebilmesi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Oysa dünyanın ve Türkiye’nin yürüdüğü istikamette bu tür faşizan eğilimlere asla yer yoktur. Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin, özgürlüklerin, güvenlik ve refah arayışlarının bulunduğuna inanıyor, biz de bu istikamette çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin sadece ekonomide değil, demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline gelme kararlılığını ifade ettiğini anlatan Erdoğan, “İnşallah gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonları üzerinde yükselecek geleceğin Türkiye’si bu tür tartışmaları tümüyle geride bırakacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bin yıldır yaşadığımız bu coğrafyada kesintisiz bir mücadele içinde olduk. Ecdat yüzünü Batı’ya çevirmişti ama her fırsatta Doğu’ya da dönmesi, oraları da güvenliğe ve huzura kavuşturması gerekiyordu. Bugün de aynı işi yapıyoruz. Bizim demokraside de ekonomide de hak ve özgürlüklerde de insani değerlerin korunması hususunda da asıl mücadele alanımız Batı’dır. Bunun için ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz. Bunun için ‘one minute’ diyoruz, bunun için ‘tüm insanlık güvende değilse, kimse güvende olamaz’ diyoruz, bunun için 3,5 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz, bunun için Myanmar’daki nehirlerde ve Akdeniz’in karanlık sularında boğulan mazlumların sızısını yüreğimizde hissediyoruz.”

Türkiye’nin bu nedenle insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, “Amerika filan bizim önümüzde değil. Milli gelire göre dünyanın bir numarası biziz. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum.” dedi.

Türkiye’nin terör örgütleri eliyle bombalar patlatılarak, sınırları boyunca terör koridorları kurularak bu mücadelesinden vazgeçirilmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “İşte bu gece maalesef Hakkari’de bir mühimmat depomuzdaki patlama sebebiyle şu an itibariyle 4 evladımız şehit oldu ve 20 civarında yaralımız var. Allah’tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi bir yandan arkamızdan kurulan tuzakları bozarak, bir yandan hedeflerimize sıkı sıkı sarılarak tarihin önümüze açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. Görünürde Kandil’deki PKK’yı terör örgütü ilan edip, elebaşları için ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını da çok iyi biliyoruz. Aynı örgütün namlularını ülkemize çevirmiş Suriye’deki mensuplarıyla kolkola girip, devriye gezerken Irak’taki elebaşlarını hedef gösterenler kendilerince bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Hepsini gayet iyi biliyoruz. Halbuki biz onlara her fırsatta bu oyunun tutmayacağını, terör örgütleriyle yol yürüyenlerin akıbetlerinin hüsran olacağını hep söyledik, söylüyoruz. Tabi bu arada boş da durmuyoruz. İşte bir hafta içinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.”

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından İdlib’de de güvenliği ve huzuru sağlama yönünde önemli adımlar attıklarına işaret eden Erdoğan, “Aynı şekilde Kuzey Irak’taki terör yuvalarını birer birer dağıtarak Kandil’i de Sincar’ı da teröristlerin başına yıkma yolunda ilerliyoruz. Fırat’ın doğusundaki Suriyeli kardeşlerimizin bölücü terör örgütünün pençesi altında inim inim inlediğinin farkındayız. İnşallah çok yakında bu bölgedeki mazlumları da güvene ve huzura kavuşturacağız.” değerlendirmesini yaptı.

Bu adımları DEAŞ kuklasını ortaya sürerek kesebileceklerini sananların yanıldıklarını görmeye başladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye karşı yürütülen küresel yalan ve iftira kampanyalarının en büyük kaynağı haline gelen Feto ihanet çetesinin çırpınışlarının da artık fayda vermeyeceğini vurguladı.

Erdoğan, “Deşifre olmuş oyun, başarısızlığa mahkumdur. Biz bu oyunu çözdük. İnşallah en kısa sürede bize kurulan tuzakları sahipleri ve piyonlarının başlarına geçirip, yolumuza devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

“İSTANBUL HAVALİMANI GİBİ ESERLERİ DİKMEKLE OLUR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü anmanın da anlamanın da lafla değil, böyle olacağını vurgulayarak, bu duygularla bir kez daha vefatının 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal’i tazimle yad etti.

Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmanın lafla olmayacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

“İstanbul Havalimanı gibi eserleri dikmekle olur. Köprüler yapmakla olur, metrolar yapmakla olur, kendi uçağınızı, insansız hava araçlarınızı yapmakla olur. İşte göreve geldik, yüzde 20 idi savunma sanayindeki eserlerimiz, şimdi bunu yüzde 65’e çıkardık. İşte böyle olur. Yani biz Batı’nın kapısında, şurada burada sıraya girmek suretiyle muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkamayız. Biz kendi eserimizi kendimiz üreteceğiz. Hem inşa edeceğiz, hem ihya edeceğiz. Gençler, ona göre… Çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla gayret edeceğiz. Ve onun için de tabii inşallah gelecek hep birlikte bizim olacak.”

Bu toprakları vatan haline getirmek için bin yıldır canlarını ortaya koyan şehitlere ve gazilere Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nu düzenlediği toplantı dolayısıyla kutladı.

Erdoğan, önemli bir ülkeye büyükelçi olarak gideceğini ifade ettiği Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs’e hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Programa bazı kabine üyeleri ile yüksek yargı organları temsilcileri ve bürokratlar katıldı.

Avatar

türk patron

GENÇ GAZETECİLER | TÜRKİYE

Millet eğilmez Türkiye yenilmez

Setmarine yachts

Takvim

Kasım 2018
P S Ç P C C P
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
seers cmp badge